THAY ĐỔI NỀN KHOA HỌC VỀ SỨC KHỎE

Unicity chuyên tâm phát triển những công thức sản phẩm tiên tiến giúp cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho con người ở khắp nơi. Việc tuyển dụng những nhà khoa học hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới đã trở thành động lực thúc đẩy Đội Khoa Học Unicity ưu tú của chúng tôi. Những nhà khoa học của chúng tôi đang kết nối niềm mong muốn “Làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn” với công nghệ khoa học cách mạng để tạo ra con đường đến một ngày mai tốt đẹp hơn.

 

QUY TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

  •  KHÁM PHÁ
  •  THỬ NGHIỆM
  •  KIỂM TRA
  •  PHÊ CHUẨN
  •  RA MẮT SẢN PHẨM 

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

Tiến sỹ Dan Gubler

Giám Đốc Khoa Học

Mike Newsome

PGĐ Phát Triển Sản Phẩm

Tiến sỹ Sasima Phadungpojna

Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm

Thạc sỹ Tsz Ho Tsang

Phát Triển Sản Phẩm

BAN CỐ VẤN 
KHOA HỌC UNICITY

Giáo sư Tiến sỹ 
William Fenical

Giáo sư Tiến sỹ 
David G.I. Kingston

Giáo sư Tiến sỹ 
Benjamin T. Bikman